Begrafenisverzekering verplicht of niet? - Begrafenisverzekering

Categorie:
Berichten

De begrafenisverzekering is in Nederland niet verplicht, u kunt zelf bepalen of u hier gebruik van wilt maken. Het is in Nederland gebruikelijk om dit te doen, maar er is geen enkele instantie die u kan verplichten om uw uitvaart te verzekeren. Indien u geen verzekering afsluit kunnen uw nabestaanden de erfenis gebruiken om de kosten te dekken. Willen zij afzien van de erfenis (bijvoorbeeld vanwege schulden)? Dan zal uiteindelijk de gemeente de uitvaart bekostigen op het moment dat u geen begrafenisverzekering had afgesloten. Houd er rekening mee dat uw nabestaanden in dat geval geen inbreng kunnen hebben in de gang van zaken.

Niet verplicht

De begrafenisverzekering is in Nederland dus niet verplicht. U kunt er daarom ook uitstekend voor kiezen om zelf te sparen, eventueel met behulp van een bankspaarrekening. Dit is een geblokkeerde spaarrekening, die pas vrijkomt op het moment dat u komt te overlijden. Op dat moment is het mogelijk om het geld op te nemen en er daarmee voor te zorgen dat u een waardig afscheid krijgt. Met name de laatste jaren krijgt dit alternatief wat meer aandacht ten opzichte van de begrafenisverzekering, ook omdat steeds beter duidelijk wordt dat deze niet verplicht is.

Begrafenisverzekering wel verstandig

Dat neemt aan de andere kant natuurlijk niet weg dat het wel erg verstandig is om een begrafenisverzekering af te sluiten. U zorgt er daarmee voor dat u maandelijks een premie betaalt van een paar euro. In ruil voor dat bedrag heeft u aan het eind de zekerheid dat uw uitvaart op een waardige manier plaats zal vinden. Maak een keuze uit de naturadekking en de kapitaaldekking, afhankelijk van welke taken u aan uw nabestaanden over wenst te laten. U kunt de begrafenisverzekering wat dat betreft vormgeven op de wijze die u wenst, of besluiten om hier geen gebruik van te maken.