Dekking uitvaartverzekering - Begrafenisverzekering

Categorie:
Berichten

De dekking van een begrafenisverzekering is sterk afhankelijk van de verzekeraar die u kiest. In grote lijnen zal de dekking vaak overeenkomen, maar er is geen sprake van een verplicht karakter. Dat betekent dat uitvaartverzekeraars de mogelijkheid hebben zelf een dekking samen te stellen. Zet uw persoonlijke wensen met het oog op uw uitvaart op een rij en ga op basis daarvan op zoek naar een dekking binnen een begrafenisverzekering die u aan weet te spreken. Kijk daarna pas naar de premie, om uit te komen bij de best mogelijke verzekering.

Type dekking uitvaartverzekering

Kies allereerst tussen de twee verschillende soorten dekking van een begrafenisverzekering: de natura- of de kapitaalpolis. Indien u kiest voor een kapitaalpolis houdt u de volledige vrijheid om zelf uw wensen op een rij te zetten en deze te bespreken met uw nabestaanden. Zij krijgen een bedrag tot hun beschikking, op basis waarvan ze de uitvaart vorm kunnen geven. Maakt u aan de andere kant gebruik van een naturadekking? Dan zal de uitvaartverzekeraar de uitvaart voor u regelen. U kunt de begrafenisverzekering vooraf zo vormgeven dat u het waardige afscheid krijgt waar u naar op zoek bent.

Speciale voorwaarden dekking

Houd er rekening mee dat er binnen de dekking van een begrafenisverzekering sprake kan zijn van enkele bijzondere elementen. Het komt bijvoorbeeld voor dat verzekeraars werken met een en bloc clausule, wat betekent dat een verzekeraar de voorwaarden tijdens de looptijd van de polis kan aanpassen. Daarnaast is er vaak geen sprake van dekking in het geval van oorlog of natuurrampen en is de kans groot dat er een bepaalde periode geldt, waarna het pas mogelijk is uitkering te ontvangen na zelfdoding. Tenslotte kunnen de Carenzjaren breed worden toegepast, waardoor de totale dekking van de begrafenisverzekering pas na enkele jaren in zal gaan.