Geen geld en geen begrafenisverzekering, wat nu? - Begrafenisverzekering

Categorie:
Berichten

Sluit u geen begrafenisverzekering af, of heeft uw overleden dierbare besloten om dat niet te doen? In dat geval kunt u het geld vanuit de erfenis gebruiken om de kosten te dekken. Indien er binnen de erfenis vooral sprake is van schulden, kiezen nabestaanden er geregeld voor om hier van af te zien. Houd er in dat geval rekening mee dat u de kosten als nabestaanden zelf dient te betalen. Indien u dat niet wenst is het mogelijk om de uitvaart door de gemeente te laten organiseren, al levert dat flink wat minder vrijheid en inspraak op.

Nabestaanden betalen de kosten

Op het moment dat er geen geld overblijft in de vorm van een erfenis en er geen sprake is van een begrafenisverzekering zullen de nabestaanden op moeten draaien voor de kosten, indien ze inspraak willen op de manier waarop deze plaats zal vinden. Ze kunnen contact opnemen met een uitvaartondernemer, om samen over de mogelijkheden en de kosten te spreken. Houd er rekening mee dat u dit risico bewust neemt, op het moment dat u zelf geen begrafenisverzekering afsluit. Zorg er in dat geval voor dat er voldoende spaargeld beschikbaar is, bijvoorbeeld op een bankspaarrekening.

Gemeente organiseert de uitvaart

Wenst u als nabestaande niet voor de kosten op te draaien, of heeft u niet de mogelijkheid om deze te betalen? Dan zal de gemeente de uitvaart bekostigen, waardoor het uiteindelijk toch mogelijk is om tijdens de uitvaart afscheid te nemen van uw dierbare. Houd er in dat geval echter rekening mee dat er geen mogelijkheid tot inspraak zal bestaan. De gemeente hanteert een standaardprocedure, om de uitvaart vorm te geven. Dit levert niet het meest waardige afscheid op, maar het is wel een kostenneutraal alternatief op het moment dat er geen spaargeld of begrafenisverzekering aanwezig is.