Goedkoopste uitvaartverzekering - Direct vergelijken!

Door de grote interesse in uitvaartverzekeringen door consumenten is het niet verwonderlijk dat er ook goed naar de prijzen wordt gekeken en dat men graag wil weten wat de goedkoopste uitvaartverzekering is. Er zijn veel Nederlanders die op een bepaald moment besluiten om een uitvaartverzekering te gaan afsluiten, om er op die manier zelf zorg voor te dragen dat toekomstige uitvaartkosten zijn gedekt. Op het moment dat er interesse ontstaat in deze verzekering is het zo dat er eerst gekeken zal moeten worden wat er zo allemaal mogelijk is en wordt er dus ook naar de goedkoopste uitvaartverzekering gezocht, om op die manier een indruk te krijgen van wat er te verwachten is aan premie.

Begin direct met vergelijken »

Door inzicht te krijgen in de markt van de uitvaartverzekering wordt het mogelijk om de mogelijkheden te gaan afwegen, zodat u kunt gaan zien wat de verzekeraars bieden aan verzekeringen. Er zal een verzekeraar zijn die de goedkoopste uitvaartverzekering heeft, terwijl er aan de andere kant ook weer verzekeraars zijn die misschien niet de meest goedkope verzekering aanbieden, maar wel een veel omvattende dekking. De goedkoopste uitvaartverzekering kan interessant zijn, maar dat neemt niet weg dat er meer bij de verzekering komt kijken en dat een goedkope uitvaartverzekering nog niet automatisch hoeft te betekenen dat de dekking van de verzekering voldoende omvat om de door u gestelde eisen aan de verzekering in te willigen. Weet ook dat een uitvaartverzekering te allen tijde goedkoper voor u zal zijn bij de keuze voor een crematie in plaats van een begrafenis.

Hoe duur is een goedkope uitvaartverzekering?

Enkel gekeken naar de premie zou een goedkope uitvaartverzekering buitengewoon goedkoop kunnen zijn. De goedkoopste uitvaartverzekeringen beginnen namelijk al vanaf een premie die neerkomt op minder dan 5 euro per maand. Kiezen voor de minimale dekking van een verzekeraar zal leiden tot de goedkoopste uitvaartverzekering, maar dan nog zal pas precies vast te stellen zijn wat de premie bedraagt als er bij het berekenen van de premie de leeftijd wordt ingevoerd. De premie kan dan bij een jonge leeftijd op bijvoorbeeld 2 euro liggen bij de meest minimale dekking, terwijl dit op oudere leeftijd enkele euro’s duurder kan zijn, ondanks dat de dekking dus in beide gevallen hetzelfde is. De reden is natuurlijk goed te verklaren, want leeftijd is in het geval van overlijden een grote factor en dus speelt dit ook een rol in de premieberekening. Achter de exacte kosten van de goedkoopste uitvaartverzekering kunt u dus komen door er een berekening op los te laten en dit zal uiteindelijk natuurlijk altijd nodig zijn om te kunnen kiezen tussen de aanbiedingen die er door verzekeraars worden gedaan.

Wat zeker een rol zal spelen, zoals eerder ook al even aangehaald, is het feit om de keuze wordt gemaakt voor ofwel een crematie, ofwel een begrafenis. Zou de u de premies voor beide varianten van een uitvaart naast elkaar houden, dan zal het u direct opvallen dat er een duidelijk verschil in premie zit en dat de crematie uiteindelijk ook tot de meest goedkope uitvaartverzekering zal leiden. Uiteindelijk moet u natuurlijk gewoon kiezen voor wat voor u de voorkeur geniet, maar puur naar de uitvaartkosten gekeken is het dus beduidend voordeliger. Dat neemt uiteraard niet weg dat een voordelige uitvaartverzekering ook in het geval van een begrafenis goed te vinden zal zijn, maar dus wel een fractie duurder dan wanneer er voor een crematie wordt gekozen als uitvaart.

Natura en kapitaal

Of u nu kiest voor een crematie of een begrafenis als uitvaart, u heeft altijd de keuze om op 2 verschillende manieren te laten uitkeren. U kunt namelijk een natura uitvaartverzekering af gaan sluiten, maar ook een kapitaal uitvaartverzekering. Voor beiden kunt u gemakkelijk een goedkope uitvaartverzekering vinden, maar het is natuurlijk wel belangrijk dat u weet wat precies het verschil is, zodat u uiteindelijk ook weet waarom u juist wel of niet voor een van beiden zou moeten kiezen. Bijna alle verzekeraars die u tegen zult gaan komen op het gebied van verzekeringen voor een uitvaart laten de keuze aan de consument voor wat betreft natura of kapitaal, al kunt u ook verzekeraars tegenkomen waarbij standaard slechts de mogelijkheid is om voor een van beiden te kiezen en meestal zal dit dan kapitaal zijn. Nog voor u naar de goedkoopste uitvaartverzekering kunt gaan zoeken is het belangrijk eerst te weten of u voor natura of kapitaal kiest. Pas daarna kunt u dan inderdaad gaan kijken naar de goedkoopste uitvaartverzekering.

Het verschil tussen natura en kapitaal zit in de uitkering en de beide termen zeggen eigenlijk al precies hoe deze zal gaan geschieden bij overlijden. Natura duidt op het feit dat de diensten vergoed zullen worden door de verzekeraar bij de uitvaart, mits deze natuurlijk ook zijn meegenomen in de dekking van de verzekering. Kapitaal duidt op een uitkering in geld en dus niet in diensten. Dit geld kan dan vervolgens aangewend worden om de diensten bij de uitvaart te bekostigen. Verder zijn de verzekerde bedragen waarvoor u kunt kiezen bij de meeste verzekeraars ongeveer gelijk tussen natura en kapitaal. Pas wanneer u de knoop doorhakt voor natura of kapitaal kunt u verder en kan er voor de goedkoopste uitvaartverzekering vergeleken gaan worden.

Goedkoopste uitvaartverzekering: premie berekenen

Hoe anders kunt u weten wat de goedkoopste uitvaartverzekering is dan met het berekenen van de premie. Natuurlijk kijkt men naar de premie, maar de hoogte van de premie moet wellicht ook weer niet overgewaardeerd worden, want immers is het toch met name een passende dekking die centraal hoort te staan bij de uitvaartverzekering. Is deze dan ook nog gekoppeld aan een voordelige premie, dan is dat natuurlijk mooi, maar op de eerste plaats is dekking toch wel echt heel belangrijk bij een goedkope uitvaartverzekering.

U start bij een verzekeraar altijd met een premie berekening, want op grond van uw wensen kunnen dan namelijk de verzekeringen worden getoond die interessant voor u zijn. Zo dient u bijvoorbeeld aan te geven wat het verzekerde bedrag volgens u zou moeten zijn en dan kan een uitvaartverzekeraar u ook direct hun beste voorstel tonen. Dit doet u vervolgens dus bij meerdere verzekeraars en zodoende kunt u het voor u geschikte aanbod dan naast elkaar gaan leggen om er niet alleen de goedkoopste uitvaartverzekering uit te kiezen, maar met name natuurlijk ook degene die zoveel mogelijk bij de ideale verzekering in de buurt komt.

Omdat u ook direct uw leeftijd invoert bij de berekening ziet u altijd een accurate berekening van de premie voor uw goedkope uitvaartverzekering. Het kan zijn dat een verzekeraar u ook direct bij de berekening vraagt te kiezen tussen natura en kapitaal, maar zeker als u nog twijfelt tussen beiden en graag van al uw mogelijkheden op de hoogte wilt zijn is het zinvol ze beiden eens goed te gaan bekijken. Bij de verzekeringen die overeenkomen met uw wensen kijkt u wat in de goedkoopste uitvaartverzekering zou kunnen resulteren.

Welk bedrag verzekert u?

Voor het bepalen wat de goedkoopste uitvaartverzekering zal zijn is het natuurlijk de vraag welk bedrag u met de verzekering precies wilt gaan verzekeren. Hoe lager het bedrag is dat u met de verzekering wilt gaan verzekeren, hoe gunstiger dit uit zal gaan pakken voor uw uitvaartverzekering en dan is de kans op een goedkope uitvaartverzekering dus al direct een stuk groter. In de eerste plaats is het belangrijk dat het juiste bedrag verzekerd wordt. Zou u puur gaan kijken naar een goedkope uitvaartverzekering, dan bestaat namelijk de kans dat het verzekerde bedrag eigenlijk onvoldoende is om kostendekkend te zijn bij de uitvaart. Dat zou dan betekenen dat nabestaanden de overige te maken kosten voor hun rekening moeten nemen en dat zal waarschijnlijk toch niet zijn hoe u het voor ogen heeft. Baseer de goedkoopste uitvaartverzekering dan ook op het juiste verzekerde bedrag. Ga daar in eerste instantie van uit om pas later te kijken waar het afsluiten van de verzekering de goedkoopste uitvaartverzekering op kan leveren.

Vaak heeft u bij verzekeraars de keuze uit een aantal verschillende bedragen die u kunt kiezen als dekking. Dit zijn dan vaak vaste bedragen, maar er zijn aan de andere kant ook verzekeraars die u zelf het verzekerde bedrag laten bepalen en vervolgens zal er dan automatisch voor u worden berekend welke premie dit met zich meebrengt. U kunt dan dus zelf op zoek gaan naar de juiste balans om een goedkope uitvaartverzekering over te houden, zonder dat het verzekerde bedrag van de verzekering te laag ligt. Door eerst het verzekerde bedrag te gaan bepalen waarvan u denkt dat het afdoende zal zijn vallen er mogelijk al enkele verzekeraars af die u hiermee niet van dienst kunnen zijn, dus al met al zal het een vergelijking makkelijker maken en dan zult u ook eerder op de goedkoopste uitvaartverzekering stuiten die voor u op maat is. Dat de uitvaartverzekering op maat is, is immers zeer van belang en op het moment dat u weet welke dekking voor u de juiste zal zijn kan er dan ook gestart worden met het uitkijken naar de goedkoopste uitvaartverzekering.

Begin direct met vergelijken »

Beste en goedkoopste uitvaartverzekering

Is de beste uitvaartverzekering ook de goedkoopste uitvaartverzekering of juist andersom? Nee, dat hoeft natuurlijk niet, maar in hoeverre de goedkoopste uitvaartverzekering ook de beste oplossing zal zijn hangt van een aantal zaken af. Het beste is het om uit te gaan van de dekking. U zorgt dat u precies weet wat het verzekerde bedrag bij uw verzekering moet gaan worden, of het een begrafenis of juist een crematie moet gaan worden en natuurlijk ook of u wilt dat de verzekeraar uiteindelijk in geld of juist in natura de uitkering zal gaan doen. Dit zijn toch de meest belangrijke zaken waar u naar zou moeten kijken en dan komt eigenlijk pas het gedeelte waarbij u ook de premies gaat vergelijken tussen verzekeraars die de verzekering aanbieden zoals u deze zoekt. Vindt u dan de goedkoopste uitvaartverzekering, dan zal dit dus hoogstwaarschijnlijk ook de verzekering zijn die voor u het beste heeft, aangezien u deze zelf samen heeft gesteld. Of dit dan ook de meest goedkope uitvaartverzekering in de markt was die u af kon sluiten, waarschijnlijk niet, maar u heeft er dan wel voor gezorgd dat deze goed op u is afgestemd.