Medische acceptatie - Begrafenisverzekering

Categorie:
Berichten

Het merendeel van de verzekeraars van een begrafenisverzekering zal medische acceptatie hanteren alvorens u daadwerkelijk tot de verzekering wordt toegelaten. Maar wat kunt u precies verwachten van zo’n medische acceptatie en waar letten verzekeraars op als zij deze hanteren?

Vragenlijst medische acceptatie

De medische acceptatie zal uitgevoerd worden naar aanleiding van een vragenlijst die door u ingevuld dient te worden. Op deze vragenlijst geeft u antwoord op een aantal vragen die betrekking hebben tot uw gezondheid. Vervolgens zal uit deze vragenlijst een conclusie worden getrokken door een arts waarop vervolgens het oordeel zal volgen of u wel of niet bent geaccepteerd voor de begrafenisverzekering.

Geen medische acceptatie

Als een verzekeraar geen gebruik maakt van medische acceptatie en u dus geen vragenlijst hoeft in te vullen blijft het voor de verzekeraar gissen hoe het met uw gezondheid is gesteld. Op zich is het dus vreemd dat u zonder een vragenlijst te hoeven invullen gewoon wordt geaccepteerd voor de begrafenisverzekering. Toch hebben ook verzekeraars die geen gebruik maken van medische acceptatie een bepaalde voorwaarde voor de begrafenisverzekering en dat zijn de carenzjaren.

Wat zijn carenzjaren?

De carenzjaren zijn een bepaalde periode na het afsluiten van uw begrafenisverzekering waarin de verzekeraar niet volledig zal uitkeren als u binnen deze periode komt te overlijden. Deze periode is ingebouwd om verzekeraars in bescherming te nemen. De carenzjaren bedragen vaak 2 jaar, dus dat is dan ook de periode waarin niet volledig wordt uigekeerd bij overlijden.

Wat als u wordt afgekeurd?

Als u een vragenlijst heeft ingevuld en u wordt vervolgens door uw verzekeraar afgekeurd voor de begrafenisverzekering kunt u nog altijd wel een begrafenisverzekering krijgen. Er wordt dan door de verzekeraar een aantal carenzjaren gerekend voor u die specifiek op u van toepassing zijn. Een verzekeraar kan bijvoorbeeld stellen dat u wel de begrafenisverzekering mag afsluiten, maar wel met 4 carenzjaren. Dit houdt dus in dat u pas na 4 jaar recht heeft op een volledige uitkering van de verzekering. Komt u eerder te overlijden, dan zal er slechts een deel worden uitgekeerd.