Vergoeding begrafenisverzekering bij zelfmoord - Begrafenisverzekering

Categorie:
Berichten

Een begrafenisverzekering zal uitkeren op het moment dat u komt te overlijden, maar een aantal van de verzekeraars maken een voorbehoud met het oog op enkele situaties. Pleegt u bijvoorbeeld zelfmoord? Dan is het niet vanzelfsprekend dat de begrafenisverzekering uit zal keren. In de meeste gevallen is er sprake van een bepaalde periode, waarin het nog niet mogelijk is om gebruik te maken van de dekking. Dit lijkt op de toepassing van Carenzjaren. De verzekeraars willen hiermee voorkomen dat een ieder met plannen om zelfmoord te plegen, een begrafenisverzekering afsluit en vervolgens gebruik maakt van de dekking.

Periode na afsluiten begrafenisverzekering

In de meeste gevallen zal een begrafenisverzekering pas uitkeren bij zelfmoord, na een bepaalde periode van verzekeren. Een aantal van de verzekeraars houdt een termijn aan van een jaar. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat een verzekeraar stelt dat u zich eerst 24 maanden dient te verzekeren, voordat u bij zelfmoord gebruik kunt maken van de dekking. Na die periode zal de begrafenisverzekering uitkeren bij overlijden, ook op het moment dat er sprake is van zelfmoord. Houd wat dat betreft rekening met de minimale periode van verzekeren.

Andere redenen tot niet uitkeren

Daarnaast zijn er een aantal andere redenen voor verzekeraars om niet uit te keren, wanneer u gebruik maakt van een begrafenisverzekering. In veel van de gevallen zal een verzekeraar bijvoorbeeld niet uitkeren bij een overlijden als het gevolg van een oorlog, burgeroorlog of een vergelijkbare situatie. Ook op het moment dat er sprake is van een natuurramp of een atoomkernreactie is er veelal geen sprake van dekking. De verzekeraars proberen er op die manier voor te zorgen dat ze in deze gevallen niet massaal uit hoeven te keren. U kunt begrafenisverzekeringen vergelijken om na te gaan hoe het in uw geval zit met de dekking. Kijk altijd goed naar de voorwaarden.